O firmie

Dzięki pasji i zaangażowaniu budujemy z zachowaniem najwyższej jakości.

Rodbud Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie (05-800) przy ul. Kościuszki 8 lokal 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000753658,
NIP 5342588482,
REGON 381605512,
reprezentowana przez Joannę Sieradzką – Prezes Zarządu